Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 1. 6. 2020

chodovec.jpg

Státní oblastní archiv v návaznosti na změny v mimořádných opatřeních vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů státní správy upravuje otevírací hodiny badatelen archivu a podmínky pro jejich návštěvu od 1. června 2020 takto:

1) Provoz všech badatelen se maximálně přibližuje standardnímu provozu, s výhradou dodržování vládou a ministerstvy nařízených mimořádných omezení, zejména dodržování dvoumetrové vzdálenosti mezi přítomnými osobami, používání hygienických ochranných prostředků (roušek, rukavic apod.) a za zvýšené hygieny všech přítomných osob (dezinfekce a mytí rukou). Počet badatelů přítomných v jedné badatelně není striktně omezen. Avšak obvyklé zázemí (bufet, šatny, kuchyňky, kávové automaty) budou zprovozňována dle aktuální epidemiologické situace, v budově centrály archivu se navíc řídí pravidly vlastníka budovy - Národního archivu.
2) Studium archiválií bude umožněno v obvyklých dnech a hodinách jednotlivých badatelen, bez předchozího objednání. Badatelé se ale nebudou moci sami pohybovat po budovách, budou vždy vyzvednuti u vchodu a doprovozeni do prostor vyhrazených pro studium archiválií. Jelikož je zatím nutné dodržovat prostorová hygienická omezení, může se stát, že kapacita badatelny bude, zejména zpočátku, naplněna, a v takovém případě musí badatel strpět, že mu nebude studium umožněno, dokud se kapacita badatelny neuvolní. Doporučuje se proto domluvit si návštěvu předem (e-mailem nebo telefonem).
3) Badatelny v Kutné Hoře a v Dobřichovicích jsou dlouhodobě uzavřeny z důvodu rekonstrukce resp. stěhování.
4) Během návštěvy archivních budov je nutné dodržovat přísná hygienická nařízení, každý badatel je povinen se řídit pokyny obsluhy badatelen, jinak mu bude další studium odepřeno.
5) Bližší dotazy sdělí vedoucí příslušného oddělení, na centrále pak vedoucí oddělení využívání archiválií a evidence NAD.
6) Vzhledem k neustále se měnící situaci je náhlá změna těchto pravidel vyhrazena.

vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 1. 6. 2020

Zveřejněno: 20.5.2020 0:00:00, poslední úprava: 20.5.2020 13:09:00, vložil: sovak.