Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 29. 4. 2020

badatelna_chodovec.jpg

Státní oblastní archiv v návaznosti na změny v mimořádných opatřeních vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů státní správy upravuje otevírací hodiny badatelen archivu a podmínky pro jejich návštěvu od 29. dubna 2020 takto:

 1. Počet badatelů přítomných v jedné badatelně zároveň je omezen na čtyři (v případě badatelny na Chodovci) respektive na dva (v ostatních badatelnách), aby bylo možné dodržet podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví, a po omezenou dobu, neboť nebude zprovozněno žádné obvyklé zázemí (bufet, šatny, kuchyňky, kávové automaty apod.), jelikož by zde snadno mohlo dojít ke kontaminaci objektu.  Budou vyčleněny pouze jedny koedukované toalety pro veřejnost.
 2. Studium bude umožněno v obvyklých dnech a hodinách jednotlivých badatelen, výhradně po předchozím objednání (e-mailem nebo telefonem).
 3. Každý badatel je povinen se dopředu objednat a bude uspokojen v pořadí, v jakém se objednal. Případná další návštěva na další den bude považována za novou objednávku a bude zařazena do pořadí, za již objednané ostatní badatele. Objednávka badatele probíhá emailem nebo telefonicky, a to na těchto telefonní číslech a e-mailech:
  a. Centrála - 974 847 269, 603 196 844, studovna@soapraha.cz
  b. Benešov - 311 000 101, soka-benesov@soapraha.cz
  c. Beroun - 311 622 645, soka-beroun@soapraha.cz
  d. Kladno - 312 243 992, soka-kladno@soapraha.cz
  e. Mladá Boleslav -  326 722 244, soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
  f. Příbram - 774 544 701, soka-pribram@soapraha.cz
  g. Rakovník - 313 513 062, soka-rakovnik@soapraha.cz
 4. Badatelny v Kutné Hoře a v Dobřichovicích jsou dlouhodobě uzavřeny z důvodu rekonstrukce resp. stěhování.
 5. Badatelny v Kolíně, Mělníce a Lysé nad Labem jsou uzavřeny do odvolání, z důvodu nemožnosti naplnění aktuálních přísných hygienických podmínek pro přístup veřejnosti do budovy.
 6. Během návštěvy archivních budov je nutné dodržovat přísná hygienická nařízení, každý badatel je povinen se řídit pokyny obsluhy badatelen, jinak mu bude další studium odepřeno.
 7. Bližší dotazy sdělí vedoucí příslušného oddělení, na centrále pak vedoucí oddělení využívání archiválií a evidence NAD.
 8. Vzhledem k neustále měnící se situaci je náhlá změna těchto pravidel vyhrazena.

vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 29. 4. 2020

Zveřejněno: 24.4.2020 0:00:00, poslední úprava: 28.4.2020 9:34:00, vložil: sovak.