Oznámení o omezeném otevření badatelen Státního oblastního archivu v Praze

badatelna_chodovec.jpg

Státní oblastní archiv v souladu s usnesením vlády ČR č. 399 ze dne 9. 4. 2020 o mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů přistupují k zajištění svých úředních činností a přístupu veřejnosti po konzultaci s přidělenou hygieničkou MV takto:

Archivy, jakožto orgány veřejné správy, vykonávají řádně své úřední činnosti od samého počátku nouzového stavu, přijímají a vyřizují žádosti standardním způsobem, pouze v ojedinělých případech s prodlouženými lhůtami. Jedinou výjimkou a omezením je osobní kontakt s veřejností a studium podkladů veřejností pro další řízení před orgány veřejné správy uvnitř budov archivů. Jelikož stále trvá nouzový stav, který značně omezuje pohyb osob na veřejnosti a zároveň je ministerstvem zdravotnictví preferováno distanční jednání, jsou možnosti otevření badatelen archivů komplikované. Přesto Státní oblastní archiv v Praze s mimořádným nasazením a technickými obtížemi umožní od 20. dubna 2020 studium archiválií ve svých budovách pro veřejnost, za těchto podmínek:

1) Počet badatelů přítomných v jedné badatelně je omezen na jednoho, aby bylo možné dodržet podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví a po omezenou dobu, neboť nebude zprovozněno žádné obvyklé zázemí (bufet, šatny, kuchyňky, kávové automaty apod.), jelikož by zde snadno mohlo dojít ke kontaminaci objektu. Budou vyčleněny pouze jedny toalety pro veřejnost, pro obě pohlaví.

2) Studium bude umožněno v obvyklých úředních dnech a hodinách, tedy pondělí a středa od 9:00 do 16:00 po předchozím objednání (e-mail, telefon, posléze objednávkový formulář).

3) Každý badatel je povinen se dopředu objednat a bude uspokojen v pořadí, v jakém se objednal. Případná další návštěva na další den bude považována za novou objednávku a bude zařazena do pořadí, za již objednané ostatní badatele. Objednávka badatele probíhá emailem nebo telefonicky, a to na těchto telefonní číslech a e-mailech:
a. Centrála - 974 847 269, 603 196 844, studovna@soapraha.cz
b. Benešov - 311 000 101, soka-benesov@soapraha.cz
d. Kladno - 312 243 992, soka-kladno@soapraha.cz
e. Kolín - 321 724 273, soka-kolin@soapraha.cz
f. Mělník, 315 622 629, soka-melnik@soapraha.cz
g. Mladá Boleslav, 326 722 244, soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
h. Nymburk, 325 551 046, soka-nymburk@soapraha.cz
i. Příbram, 774 544 701, soka-pribram@soapraha.cz
j. Rakovník, 313 513 062, soka-rakovnik@soapraha.cz

4) Badatelny v Kutné Hoře a v Dobřichovicích jsou dlouhodobě uzavřeny z důvodu rekonstrukce resp. stěhování.

5) Pro veřejnost bude od vstupu připraven koridor ze zábran znemožňujících volný pohyb po společných prostorách.

6) Podmínkou vstupu do budovy jsou vlastní ochranné prostředky - rouška a neprodyšné rukavice. Bavlněnými rukavicemi pro dotýkání se archiválií bude badatel vybaven při příchodu do badatelny.

7) Obsluha badatelny objednaného návštěvníka vyzvedne u vchodu, obdrží od něj předem vyplněný a podepsaný formulář (je publikován na webu archivu), případně ho zde vyplní. Po kontrole a poučení návštěvník umyje ruce a následně, v doprovodu, odejde do badatelny.

8) V badatelně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na určené provizorní místo a zaujme určené místo u stolu. Šatny budou uzavřeny a pro veřejnost budou nepřístupné.

9) Použité archiválie budou odkládány do zvláštní místnosti, kde budou 72 hodin odvětrávat.

10) Bližší dotazy sdělí vedoucí příslušného oddělení, na centrále pak vedoucí oddělení využívání archiválií a evidence NAD.

vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Oznámení o omezeném otevření badatelen Státního oblastního archivu v Praze

Zveřejněno: 17.4.2020 0:00:00, poslední úprava: 17.4.2020 14:59:00, vložil: sulc.