Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou

kalista_kniha.jpg

V roce 2020 uplyne 120 let od narození historika, básníka, literáta a překladatele Zdeňka Kalisty.

Při příležitosti tohoto výročí bychom Vás rádi srdečně pozvali na konferenci nazvanou Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, která se uskuteční ve dnech 24.-25. září 2020 v Benátkách nad Jizerou.

Svůj příspěvek pokud možno směřujte do jednoho z pěti navrhovaných okruhů:
1) Zdeněk Kalista, jeho dílo: (souhrnný) pohled na Kalistovo dílo, jeho vliv na další rozvoj bádání, přínos k výzkumu českého baroka
2) Metodologie: má nám ještě dnes Kalista co říci?
3) Regionální historie
4) Básník, literát, překladatel
5) Životní osudy a veřejné působení

Podrobné informace najdete v přiloženém dokumentu.

Přílohy

Kalista_cfp

Zveřejněno: 7.2.2020 0:00:00, poslední úprava: 7.2.2020 13:00:00, vložil: sovak.