Ilustrativní obrázek
Sdělení pro veřejnost
Částečné obnovení provozu badatelen SOA v Praze

V souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1202 dojde od pondělí 30. 11. 2020 k částečnému obnovení provozu badatelen archivu

Ilustrativní obrázek
Sdělení pro veřejnost
Digitalizace archiválií SOA v Praze na zakázku

Nabídka digitalizace archiválií na zakázku pro odborné a vědecké pracovníky a pro studenty vysokých škol.

Ilustrativní obrázek
Nové publikace
Vyšlo nové číslo sborníku Otázky z historie

Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Rakovník vydal Otázky z historie IV s názvem Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu

Ilustrativní obrázek
Sdělení pro veřejnost
Státní okresní archiv Kladno - sčítací operáty - změna přístupnosti

Postupné omezování badatelského přístupu ke sčítacím operátům v okrese Kladno z důvodu jejich digitalizace.

Ilustrativní obrázek
Omezení provozu
Uzavření kutnohorského archivu pro veřejnost

Archiv je v souvislosti s rekonstrukcí archivní budovy zcela uzavřen pro veřejnost od 13. dubna 2020. Délku uzavření je možné předpokládat na 1,5 roku.

Ilustrativní obrázek
Omezení provozu
Oznámení o trvalém uzavření badatelny SOkA Praha-východ se sídlem v Přemyšlení a změně kontaktní adresy

Badatelna SOkA Praha-východ se sídlem v Přemyšlení bude od 1. března 2020 trvale uzavřena.

Nové elektronické archivní pomůcky